INFÖR BUDGETEN I NOVEMBER -VÄLFÄRDEN, JOBBEN OCH KLIMATET !

Som oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Ystad är jag stolt över att vi tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet, presenterar en budget för 2022 som präglas av ökad jämlikhet, hållbarhet och demokrati. Socialnämndens viktiga välfärdsinsatser ska inte bestå av ständiga sparbeting. De som jobbar och varje dag levererar omsorg till andra för att de ska kunna få ett fungerande liv måste själva ges förutsättningar till en god arbetsmiljö, fungerande scheman och premieras lönemässigt. Vi vill därför ”nolla” Socialnämndens underskott för att på så sätt ge Socialnämnden en nystart utan sparbeting.


Ungdomsbiljett, för gymnasieelever, är en investering för ett hållbart resande. Ungdomars självständighet ökar, det första insteget på arbetsmarknaden möjliggörs och alla kan delta i fritids och kulturaktiviteter. Barn och utbildningsnämnden blev prioriterad med vår budget 2021 och har kunnat prioritera en stark elevhälsa, ett förebyggande arbete i ”Backa barnet”.


Föreningsstödet utökas för de allmännyttiga ekonomiska föreningar utan vinstintresse som främjar samlingsplatser för ökad demokrati i samhället. Föreningslivet minskar isolering och ska därför stärkas. Därför vill vi också öka stödet till de ideella krafter som verkar i kommunen genom att utöka ramarna till de nämnder som arbetar med föreningsstöd. De nämnderna är Socialnämnden, Barn och utbildningsnämnden samt Kulturnämnden.


En klimatstrateg behövs för att minska klimatavtrycken och bevara den biologiska mångfalden i och runt Östersjön. Med en klimatstrateg kan vår insats att rädda Östersjön förbättras avsevärt.

I vårt budgetförslag investerar kommunen bl.a. i:


• Särskilt boende i egen regi i trädgårdsstaden
• Idrottshall för olika idrotter
• Handikappanpassat strandbad
• Fyrfackskärl i sophanteringen

Utöver det fortsätter också vår landsbygdsatsning med utrymme för byarna att utvecklas! Följ oss på vår facebooksida för mer information om vårt politiska arbete. Klicka på den röda texten för att komma dit.

Läs vår senaste mini -Aurora här där vi berättar om vilka satsningar vi vill göra inför 2022!

Cecilia Magnusson Svärd

Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Ystad

facebook Twitter Email