2019 – 2022

Klicka på respektive nämnd eller styrelse för att se våra företrädare för mandatperioden 2019 – 2022.

Riksdagen 2019-2022

Region Skåne 2019-2022

Kommunfullmäktige 2019-2022

Kyrkofullmäktige 2021-2025

Kommunstyrelse 2019-2022

Nämnder 2019-2022

Kommunala bolagstyrelser 2019-2022

Förbund 2019-2022

facebook Twitter Email